shadou


Tempomat

Tempomat

Tempomat a jeho instalace

czshare.com/1509746/ZlZV/tempomat.pdf

pokud link nefunguje podívejte se do sekce Dokumentace fzcars.webnode.cz/products/dokumentace-v-pdf/ nebo mě kontaktujte

Tempomat je dost dobrá věc. Sám ho dost často používám, hlavně na dálnici ve spojení nastavení mezní rychlosti na OBC, tlačítkem LIMIT (mám nastavenou 130 Km/h).

 

 

 

Požadováná rychlost jízdy, počínaje cca 40 Km/h, může být udržována a uložena v paměti.

1 ZRYCHLOVÁNÍ

Krátký dotyk s páčkou (ťuknutí):
Dosaženou rychlost udržovat a uložit do paměti. aždé další ťuknutí na pačku zvýší rychlost asi o 1 Km/h.
Páčku v této poloze přidržet:
Vozidlo bez ovládání pedálu plynu, po uvolnění páčky je dosažená rychlost udržována a uložena v paměti.

Regulace rychlosti je přerušena a musí být znovu nastavena, jestliže hodnota uložená v paměti je překračována o víc než 10 Km/h po dobu delší než 1 min.

U BMW 525tds, jakož i u vozidel se zvláštní výbavou "Automatická regulace stability ASC" se regulace rychlosti přeruší a musí být znovu nastavena, přesáhne-li nastavenou rychlost o 16 Km/h, nebo klesne-li rychlost oproti nastavené o 8 Km/h.

2 ZPOMALOVÁNÍ

Páčku podržet v této poloze:
Zpomalování automatickým ubráním plynu, jestliže vozidlo před tím jelo regulovanou rychlostí. Po uvolnění páčky se dosažená rychlost udržuje a je uložena do paměti.

 

U BMW 525tds, jakož i u vozidel se zvláštní výbavou "Automatická regulace stability ASC" vozidlo zpomaluje automatickým ubráním plynu. Po uvolnění se dosažená ryclost udržuje a je uložena do paměti.

Krátký dotyk s páčkou (ťuknutí):
Při každém ťuknutí vozidlo zpomalí asi o 1 Km/h, jestliže vozidlo před tím jelo regulovanou rychlostí.
BMW 525tds, jakož i u vozidel se zvláštní výbavou "Automatická regulace stability ASC":
Rychlost dodržovat a uložit do paměti. Při každém dalším ťuknutí zpomalit o cca 1 Km/h.

3 VYVOLÁNÍ

Ťuknutí na páčku:
Naposledy do paměti uloženou rychlost dosáhnout a udržovat.

4 VYPNUTÍ

Ťuknutí na páčku:
Regulace rychlosti je nezávisle na provozní, nebo dopravní situaci vypnuta.

Kromě toho dochází k vypnutí regulace rychlosti při zpomaleních vštších než 1,5 m/s2. např. na spupáních, při brždění jakož i při vyšlápnutí spojky popřípadě při přesunutí páky voliče automatické převodovky z D na N.

Při odstavení motoru je hodnota uložená v paměti vymazána.

Pozor:
Automatickou regulaci rychlosti nepoužívejte, když
- jedete po silnici s četnými zatáčkami
- hustý provoz nedovoluje dodržování konstantní rychlosti
- je vozovka kluzká (sníh, déšt, led), nebo na nezpevněném uvolněném povrchu (kameny, písek).

od autora

  MAD MAX

děkuji za jeho práci na článku