shadou


Reset servisu

Reset servisu

Resetování kontrolek servisu

Jen: E30 1986-1994
  E36 1990-1999
  E34 1988-1996
  E39 1996-1999
Reset olejového servisu
Připojte zkušební kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru.
Zapněte zapalování.
Za tři sekundy se rozsvítí všech pět zelených diod LED, vypněte zapalování.
Reset servisní kontroly
Připojte zkušební kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru.
Zapněte zapalování.
Za dvanáct sekund se rozsvítí všech pět zelených diod LED, vypněte zapalování.
Všechny modely
Připojte resetovací nástroj servisních kontrolek BMW ke konektoru diagnostiky motoru.
Postupujte podle pokynů výrobce.