shadou


Check Control-CCM

Check Control-CCM

(1.) - Značka upozornění
(2.) - Tlačítko CC
(3.) - Plusové znaménko

 

 

Všeobecné pokyny:
Objeví-li se text "Betriebsanleitg.": Informace k příslušnému hlášení je třeba hledat pod rubrikou "Upozornění/ způsob odstranění".Text "Betriebsanleitg." může být smazán: Stisknutím tlačítka CC jakmile se objeví.Přezkoušení displeje Check-Control (jen neukazuje-li žádná hlášení): Vpoloze klíčku zapalování 2 stisknout tlačítko CC: Musí se objevit text CHECK CONTROL OK.

 

Systém hlášení poruch "Check-Control"

V textové formě jsou hlášeny systémy, které mají závadu. Pokyny a varování jsou provozovány zvukem gongu.

Přitom jsou rozlišovány 3 prioryty:

Priorita 1

Text Upozornění/způsob odstranění
Bremsflüssigkeit (brzdová kapalina) - Stav brzdové kapaliny klesl na MIN / při nejblžší příležitosti doplnit.
* Příčinu ztráty brzdové kapaliny dejte odstranit ve značkovém servisu BMW.
Oeldruck Motor (tlak motor.oleje) - Je příliš nízký / ihned zastavit a odstavit motor.
* Překontrolovat stav oleje v motoru a eventuálně doplnit.
Kühlwassertemp. (teplota chlad.vody) - Teplota chladící kapaliny příliš vysoká / ihned zastavit a odstavit motor.
* Přezkoušení stavu chladící kapaliny.
Handbremse lösen (uvolnit ruční brzdu) - Hlásí po překročení určité nepatrné rychlosti jízdy.
* Uvolnit ruční brzdu.
Kein Bremslicht (žádné brzd.světlo) - Výpadek brzdových světel - žárovky, nebo pojistka vadné / Vyměnit žárovku, nebo pojistku.
* Vyměnit žárovku, nebo pojistku.
Bremsli.Elektrik (elektr.brzd světel) - Výpadek brzdových světel - Vadná pojistka, nebo elektrický obvod / Pojistku vyměnit,
nebo se spojit se značkový servisem BMW.
* Mrknout na pojistku, nebo se navštívit značkový servisem BMW.
SPEED LIMIT (limit rychlosti) - Upozornění při překročení zákonneho limitu rychlosti.
* Překročení přednastavené rychlosti min. o 5 Km/1 hod.
Tyto závady jsou ihned hlášeny gongem a blikající značkou upozornění (1.). Pokud se součastně vyskytne více závad jsou na displeji ukazovány postupně. Hlášení zůstávají aktivní až do odstranění závady a nelze je tlačítkem Check-control (tlačítkem CC) (2.) vymazat.

Priorita 2

Text Upozornění/způsob odstranění
Getribeprogramm - Automatická převodovka: porucha řadící elektroniky.
* Vyhledat značkový servis BMW.
Bremsbeläge (brzd.obložení) - Brzdová obložení opotřebovaná / měla by být neprodleně vyměněná.
* Vyhledat značkový servis BMW.
Waschwasserstand
(stav umýv. kapaliny poklesl)
- Stav umývací kapaliny pro odsřikovač / doplnit při nejbližší příležitosti.
* Asi 8,0 l
1 Bremslicht
(1 brzdové světlo)
- Výpadek jednoho brzdového světla.
* Koncové světlo: žárovka 10 Watt, Ostatní žárovky: 21 Watt
Abblendlicht Rücklicht - Porucha žárovky, nebo pojistky, nebo el. obvodu tlumených světel.
* Vyměnit žárovku, nebo pojistku,->
Kennzeichenlicht - -> zpětných světel, nebo osvětlení SPZ
* Vyměnit, nebo zajet do servisu BMW
Anhängerlicht
(osvětlení přívěsu)
- Pojistka osvětlení přívěsu, nebo el. obvod vadný / pojistku vyměnit, nebo do servisu BMW
* Vyměnit, nebo zajet do servisu BMW
K hlášení dojde v poloze klíčku zapalování 2 (pokud se vyskytují závady prioryty 1, dojde k jejich automatické přednosti signalizací). Po zhasnutí údaje zůstavají svítit značky upozornění. Objeví-li se plusové znamení (3): znamená to, že se objevila další hlášení poruch - vyvolat stisknutím CC.

Priorita 3

Text Upozornění/způsob odstranění
Oelstand motor
(stav motor.oleje)
- Stav oleje v motoru poklesl zhrzba na značku MIN / zkontrolovat stav oleje.
* Při nejbližší příležitosti doplnit.
Kühlwasserstand
(stav.chlad vody)
- Pokleslý stav chladící kapaliny / při nejbližší příležitosti doplnit.
* Asi 8,0 l
Sensor Oelstand
(senzor stavu oleje)
- Senzor pro měření stavu oleje v motoru vadný / spojit se při se servisem BMW.
* Až do opravy nebude nízký stav oleje hlášen!!!
Check-control - Závada v elektronice, různá hlášení nemohou být ukázána na displeji / spojit se servisem BMW.
* Překontrolovat v servisu BMW.
Licht an?
(rozsvícená světla?)
- Hlášení po ukončení jízdy (po otevření dveří řidiče).
* Zhasnout světla!
Bitte angurten
(připoutejte se prosím)
- Hlášení případně spojeno i se svítilnou, nebo s akustickým signálem.
* Připoutejte se!
Betriebsanleitg - Upozornění na různá hlášení.
Prvotní hlášení po ukončení jízdy v poloze klíčku zapalování 0 (je-li více hlášení objevuví se postupně - hlášení prioryty 3 se objevují až po hlášeních prioryty 2 a 1), přitom je možno i při vytaženém klíčku zapalování a zhasnutí displeje hlášení vyvolat tlačítkem CC do cca3 minut po ukončení jízdy. Hlášení jsou možná i před zahájením jízdy v poloze klíčku zapalování 2, přičemž texty za krátkou chvíli nebo součastně s rozjezdem zhasnou a nezůstanou ve funkci žádné upozorňující značky. Nové hlášení se objeví zase až při poloze klíčku zapalování 0. Znaménko plus: Závad je více, vyvolat postupně stisknutím tlačítka CC.

Změna pořadí funkcí čas, spotřeba1, spotřeba2...

 

Krátce ťuknout na páčku směrovek:
Defaultní nastavení: HOUR 20:08, CONS1 12,7 L:100, CONS2 12,7 L:100, RANGE 393 Km, SPEED 50,1 Km/h, TEMP 19,0 oC, ARRIVAL 22,50, DISTANCE 165 Km, LIMIT 130 Km/h. Informace budou navíc uvedeny i na sdruženém palubním přístroji (kromě BMW 520i) a mohou být vyvolány postupně. Displej palubního počítače je přitom nezávislý na displeji ve združeném palubním přístroji.

Smazat údaj na displeji sdruženého palubního přístroje:
Stisknout tlačítko Check Control ve združeném palubním přístoji, nebo stisknout tlačítko CODE. Upozornění:
Hlášení systému check-control má přednost před údaji z palubního počítače. Mají-li být na sdruženém přístroji ukazovány jen některé informace, postupovat následovně: - páčku ukazatele směrů stlačit na 3 s, objeví se údaj Prog1 (na palubním počítači P1)
- stisknout požadovaná informační tlačítka (má-li být například udávána jen proměrná spotřeba 2 - a ne spotřeba - stisknout po tlačítku VERBR tlačítko k přepínání jednotek. Při dalším stlačení přepínacího tlačítka se mění údaje spotřeba 1 a 2 libovolně často. U data a zapínací doby postupovat podobně).
- stisknout tlačítko S/R Mají-li být na sdruženém přístroji ukazována opět všechny informace, postupovat následovně: - páčku ukazatele směru stlačit na 3 s, objeví se údaj Prog 1 (na palubním počítači P 1)
- stisknout tlačítko S/R.

Jak přepnout na jiný jazyk:

V poloze klíčku zapalování 1 přidržíme asi na 20 sec tlačítko CC "Check Control", které se nachází v pravo mezi budíkama na palubní desce. Další přidržení tlačítka CC přepne na další jazyk.
Moje BMW komunikuje celkem v šesti jazycích: DUTCH -> ENGLISH US -> ENGLISH UK -> FRANCIAS -> ITALIANO -> ESPAGNOL -> pak se to opakuje.

Test všech ukazatelů, budíků:

Přidržte tlačítko CC "CHECK CONTROL" a otočte klíčkem zapalování do polohy 2 spustíte tím test LCD, přístojů a ukazatelů na palubní desce. Nejprve se Vám vypíše: BMW Nr, Code Nr, K-zahl, F.G. Nr, SW.Vers., And.Index. Viz níže u mého auta.

 

BMW Nr 8359203
Code Nr 00000
K-zahl 4534
F.G. Nr GF07655
SW.Vers. 1.01
And.Index 37
Test pokračuje u ukazatele paliva, teploty a ekonoměru (ručičky se přesunou na MAX a nazpátek), ručička tachometru se přesune do polohy cca 120 KM a ručička otáčkoměru do polohy 3500 ot./min.

 

 

 

od autora

  MAD MAX
děkuji za jeho práci na článku