shadou


Poučení žadatelů o výměnu karoserie (podvozku) vozidla

17.10.2008 11:16

 

 

Varianta 1- výměna karosérie za karoserii novou, dodávanou výrobcem jako náhradní díl která nemá vlastní VIN, ale pouze číslo, charakterizující tuto karoserii, např. katalogové číslo, nemá výrobní štítek a původní vozidlo je označeno VIN číslem

 

Postup žadatele:

 

1.      Je-li karoserie prohlášena výrobcem za záměnný díl k danému typu vozidla, provede její fyzickou výměnu

2.      Provede s vyměněnou karoserií evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentováno číslo (katalogové číslo) karoserie

3.      Zajistí provedení vyražení původního VIN kódu vozidla, který je zapsán v technickém průkazu originální technologií (provede výrobce vozidla), případně náhradní technologií (provede provozovna, poskytující tuto službu, seznam umístěn na informačních letácích registru vozidel MěÚ Jeseník)

4.      Je-li k dispozici původní výrobní štítek, který lze přemístit na novou karosérii (např. je nýtovaný), použije se tento štítek

5.      Není-li původní výrobní štítek k dispozici nebo nelze-li přemístit (je např. lepený), lze objednat u výrobce vozidla nový výrobní štítek.

6.      Pokud výrobce náhradní výrobní štítek nedodává, požádá Ministerstvo dopravy ČR o udělení výjimky z povinnosti vybavit vozidlo výrobním štítkem, žádost řádně odůvodní

7.      Po provedení vyražení původního VIN kódu provede opakovanou evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentován vyražený původní VIN kód

8.      Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:

         technickým průkazem vozidla

         osvědčením o registraci vozidla (OTP)

         dokladem o aktuálním pojištění vozidla

         dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)

         dokladem, prokazujícím, že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla (postačí prohlášení výrobce v dokladu o nabytí karoserie)

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie před vyražením původního VIN kódu

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie po vyražení původního VIN kódu

         nebude-li vozidlo vybavenou výrobním štítkem, výjimkou MD ČR

Varianta 2 - výměna karosérie za karoserii novou, která je výrobcem  dodána jako náhradní díl a má již od výrobce na zakázku vyražen vlastní kompletní VIN, výrobce současně dodává výrobní štítek vozidla (praktikuje firma ŠKODA), původní vozidlo má vlastní VIN

 

Postup žadatele:

1.      Provede s vyměněnou karoserií evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentován VIN kód nové karoserie

2.      Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:

         dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)

         dokladem, prokazujícím, že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla (postačí prohlášení výrobce v dokladu o nabytí karoserie)

         technickým průkazem vozidla

         osvědčením o registraci vozidla (OTP)

         dokladem o aktuálním pojištění vozidla

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie

 

 

Varianta 3 - výměna karosérie za karoserii z již provozovaného vozidla, na které je vyznačen VIN kód jiného vozidla a je vybavena výrobním štítkem, původní vozidlo má svůj VIN

 

Postup žadatele:

 

1.      Požádá výrobce vozidla o sdělení, zda je karoserie záměnná a tedy použitelná jako náhradní díl pro daný typ vozidla (pro vozidla značky Škoda a traktory značky Zetor je prohlášení k dispozici zde na registru silničních vozidel).

2.      Je-li karoserie prohlášena výrobcem za náhradní díl, provede její fyzickou výměnu.

3.      S vyměněnou karoserií provede evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude  zadokumentován VIN kód vyměněné  karoserie.

4.      Zajistí provedení vyražení původního VIN kódu vozidla, který je zapsán v technickém průkazu vozidla v blízkosti VIN kódu vyměněné karoserie originální technologií (provede výrobce vozidla), případně náhradní technologií (provede provozovna, poskytující tuto službu, seznam umístěn na informačních letácích registru vozidel MěÚ Jeseník) a ve stejné provozovně současně zajistí provedení znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie přeražením křížky, přeražený VIN kód vyměněné karoserie musí !!! zůstat i nadále čitelný.

5.      Odstraní výrobní štítek vyměněné karoserie

6.      Je-li k dispozici původní výrobní štítek původní karoserie vozidla, který lze přemístit na novou karosérii (např. je nýtovaný), použije se tento štítek

7.      Není-li původní výrobní štítek k dispozici nebo nelze-li jej přemístit (je např. lepený), lze objednat u výrobce vozidla nový výrobní štítek.

8.      Pokud výrobce náhradní výrobní štítek nedodává, požádá Ministerstvo dopravy ČR o udělení výjimky z povinnosti vybavit vozidlo výrobním štítkem, žádost řádně odůvodní

9.      Po provedení vyražení původního VIN kódu a znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie provede opakovanou evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentován vyražený původní VIN kód a znehodnocený VIN kód vyměněné karoserie

10.    Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:

         technickým průkazem vozidla

         osvědčením o registraci vozidla (OTP)

         dokladem o aktuálním pojištění vozidla

         dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)

         v případě, že jde o karoserii z vozidla, které již bylo provozováno v registru vozidel v ČR i TP vozidla, na kterém byla karoserie původně provozována

         v případě, že jde o karoserii, která byla dovezena ze zahraničí, pak doklad o jejím řádném celním odbavení a bylo-li vozidlo dovezeno jako celek, též cizozemský technický průkaz

         prohlášením výrobce,  že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie před vyražením původního VIN kódu a znehodnocením VIN kódu vyměněné karoserie

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie po vyražení původního VIN kódu a znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie

         nebude-li vozidlo vybavenou výrobním štítkem, výjimkou MD ČR

 

 

Varianta 4 - výměna karosérie na vozidle, na kterém je již vyraženo úřední kód VIN

 

Postup žadatele:

 

1.      Požádá výrobce vozidla o sdělení, zda je karoserie záměnná a tedy použitelná jako náhradní díl pro daný typ vozidla (pro vozidla značky Škoda a traktory značky Zetor je prohlášení k dispozici zde na registru silničních vozidel).

2.      Je-li karoserie prohlášena výrobcem za náhradní díl, provede její fyzickou výměnu.

3.      S vyměněnou karoserií provede evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude  zadokumentován VIN kód vyměněné  karoserie.

4.      Zajistí provedení vyražení původního úředně přiděleného  VIN kódu vozidla, který je zapsán v technickém průkazu vozidla v blízkosti VIN kódu vyměněné karoserie originální technologií (provede výrobce vozidla), případně náhradní technologií (provede provozovna, poskytující tuto službu, seznam umístěn na informačních letácích registru vozidel MěÚ Jeseník) a ve stejné provozovně současně zajistí provedení znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie přeražením křížky, přeražený VIN kód vyměněné karoserie musí !!! zůstat i nadále čitelný.

5.      Odstraní výrobní štítek vyměněné karoserie

6.      Je-li k dispozici původní výrobní štítek původní karoserie vozidla, který lze přemístit na novou karosérii (např. je nýtovaný), použije se tento štítek

7.      Není-li původní výrobní štítek k dispozici nebo nelze-li jej přemístit (je např. lepený), lze objednat u výrobce vozidla nový výrobní štítek.

8.      Pokud výrobce náhradní výrobní štítek nedodává, požádá Ministerstvo dopravy ČR o udělení výjimky z povinnosti vybavit vozidlo výrobním štítkem, žádost řádně odůvodní

9.      Po provedení vyražení původního úředně přiděleného VIN kódu a znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie provede opakovanou evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentován vyražený původní úředně přidělený VIN kód a znehodnocený VIN kód vyměněné karoserie

10.    Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:

         technickým průkazem vozidla

         osvědčením o registraci vozidla (OTP)

         dokladem o aktuálním pojištění vozidla

         dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)

         v případě, že jde o karoserii z vozidla, které již bylo provozováno v registru vozidel v ČR i TP vozidla, na kterém byla karoserie původně provozována

         v případě, že jde o karoserii, která byla dovezena ze zahraničí, pak doklad o jejím řádném celním odbavení a bylo-li vozidlo dovezeno jako celek, též cizozemský technický průkaz

         prohlášením výrobce,  že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie před vyražením původního úředně přiděleného VIN kódu a znehodnocením VIN kódu vyměněné karoserie

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie po vyražení původního úředně přiděleného VIN kódu a znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie

         nebude-li vozidlo vybavenou výrobním štítkem, výjimkou MD ČR

 

Varianta 5 - výměna karosérie za karoserii novou, dodávanou výrobcem jako náhradní díl která nemá VIN, ale pouze výrobní číslo karoserie, a původní karoserie je rovněž označena pouze výrobním číslem karoserie

 

Postup žadatele:

 

1.      Je-li karoserie prohlášena výrobcem za záměnný díl k danému typu vozidla, provede její fyzickou výměnu

2.      Provede s vyměněnou karoserií evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentováno výrobní číslo  nové karoserie

3.      Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:

         technickým průkazem vozidla

         osvědčením o registraci vozidla (OTP)

         dokladem o aktuálním pojištění vozidla

         dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)

         dokladem, prokazujícím, že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla (postačí prohlášení výrobce v dokladu o nabytí karoserie)

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie

 

 

Varianta 6 - výměna karosérie za karoserii novou, dodávanou výrobcem jako náhradní díl která není opatřena výrobním číslem a původní karoserie je rovněž označena pouze výrobním číslem karoserie

Postup žadatele:

 

1.      Je-li karoserie prohlášena výrobcem za záměnný díl k danému typu vozidla, požádá registr silničních vozidel o přidělení úředního čísla

2.      Po přidělení úředního čísla provede  fyzickou výměnu karoserie

3.      Zajistí provedení vyražení úředně přiděleného VIN kódu vozidla náhradní technologií (provede provozovna, poskytující tuto službu, seznam umístěn na informačních letácích registru vozidel MěÚ Jeseník)

4.      Po provedení vyražení úředního VIN kódu provede evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentován vyražený úřední  VIN kód

5.      Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:

         technickým průkazem vozidla

         osvědčením o registraci vozidla (OTP)

         dokladem o aktuálním pojištění vozidla

         dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)

         dokladem, prokazujícím, že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla (postačí prohlášení výrobce v dokladu o nabytí karoserie)

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie po vyražení  úředně přiděleného VIN kódu

 

 

 

 

Varianta 7 - výměna karosérie za karoserii z již provozovaného vozidla, na které je vyznačeno pouze výrobní číslo karoserie, původní karoserie má rovněž pouze výrobní číslo karoserie

Postup žadatele:

 

1.      Požádá výrobce vozidla o sdělení, zda je karoserie záměnná a tedy použitelná jako náhradní díl pro daný typ vozidla (pro vozidla značky Škoda a traktory značky Zetor je prohlášení k dispozici zde na registru silničních vozidel).

2.      Je-li karoserie prohlášena výrobcem za náhradní díl, provede její fyzickou výměnu.

3.      S vyměněnou karoserií provede evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude  zadokumentováno výrobní číslo vyměněné  karoserie.

4.      Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:

         technickým průkazem vozidla

         osvědčením o registraci vozidla (OTP)

         dokladem o aktuálním pojištění vozidla

         dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)

         v případě, že jde o karoserii z vozidla, které již bylo provozováno v registru vozidel v ČR i TP vozidla, na kterém byla karoserie původně provozována

         v případě, že jde o karoserii, která byla dovezena ze zahraničí, pak doklad o jejím řádném celním odbavení a bylo-li vozidlo dovezeno jako celek, též cizozemský technický průkaz

         prohlášením výrobce,  že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie

 

 

Varianta 8 - výměna karosérie za karoserii z již provozovaného vozidla, na které je vyznačen VIN kód jiného vozidla, původní karoserie má pouze výrobní číslo karoserie

 

Postup žadatele:

 

1.      Požádá výrobce vozidla o sdělení, zda je karoserie záměnná a tedy použitelná jako náhradní díl pro daný typ vozidla (pro vozidla značky Škoda a traktory značky Zetor je prohlášení k dispozici zde na registru silničních vozidel).

2.      Je-li karoserie prohlášena výrobcem za náhradní díl, požádá registrační místo o přidělení úředního VIN kódu.

3.      Provede  fyzickou výměnu karoserie.

4.      S vyměněnou karoserií provede evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude  zadokumentován VIN kód vyměněné  karoserie.

5.      Zajistí provedení vyražení úředně přiděleného VIN kódu vozidla v blízkosti VIN kódu vyměněné karoserie náhradní technologií (provede provozovna, poskytující tuto službu, seznam umístěn na informačních letácích registru vozidel MěÚ Jeseník) a ve stejné provozovně současně zajistí provedení znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie přeražením křížky, přeražený VIN kód vyměněné karoserie musí !!! zůstat i nadále čitelný.

6.      Je-li, odstraní výrobní štítek vyměněné karoserie

7.      Po provedení vyražení původního VIN kódu a znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie provede opakovanou evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentován vyražený původní VIN kód a znehodnocený VIN kód vyměněné karoserie

8.      Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:

         technickým průkazem vozidla

         osvědčením o registraci vozidla (OTP)

         dokladem o aktuálním pojištění vozidla

         dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)

         v případě, že jde o karoserii z vozidla, které již bylo provozováno v registru vozidel v ČR i TP vozidla, na kterém byla karoserie původně provozována

         v případě, že jde o karoserii, která byla dovezena ze zahraničí, pak doklad o jejím řádném celním odbavení a bylo-li vozidlo dovezeno jako celek, též cizozemský technický průkaz

         prohlášením výrobce,  že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie před vyražením původního VIN kódu a znehodnocením VIN kódu vyměněné karoserie

         protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie po vyražení původního VIN kódu a znehodnocení VIN kódu vyměněné karoserie

 

 

Varianta 9 jakákoliv výměna karoserie, kde vyměněná karoserie nebude prohlášena výrobcem vozidla za záměnnou, tedy za náhradní díl

Postup žadatele:

 

1.      Jde o přestavbu vozidla, doporučuje se zvážit případné náklady na její provedení, rovněž se doporučuje vyžádat předběžné vyjádření výrobce vozidla k provedení zamýšlené přestavby

2.      Trvá-li zájem žadatele o provedení přestavby i po úkonech dle bodu 1, podá na registru silničních vozidel žádost o povolení přestavby vozidla (formulář žádosti k dispozici na registru)

3.      Bude-li úřadem přestavba povolena, řídí se dále podmínkami rozhodnutí o povolení přestavby

—————

Zpět